Biblioteka ODS (ok. 4.500 woluminów) to wydzielona część lądzkiego księgozbioru (ok. 130 000 egz.), tematycznie związana z osobą Założyciela Salezjanów św. Jana Bosko, Jego duchowością oraz dziełami, które założył i kontynuatorami dzieła salezjańskiego w Polsce i na świecie.

Działy biblioteki:

I  Św. Jan Bosko Pisma księdza Bosko Memorie biografiche Współcześni ks. Bosko

II  Św. Jan Bosko Biografie księdza Bosko Opracowania o księdzu Bosko Przewodniki po miejscach życia księdza Bosko

III  Towarzystwo Salezjańskie Historia początków SDB Przełożeni generalni SDB Historia dzieł SDB w świecie Historia dzieł SDB w Polsce Wybitni salezjanie

IV  Towarzystwo Salezjańskie Konstytucje i Regulaminy Kapituły Generalna Pisma przełożonych generalnych Dokumenty formacyjne Tożsamość: koadiutor SDB – prezbiter SDB Kapituły inspektorialne

V  Duchowość salezjańska Wspomożycielka Wiernych Patroni – źródła duchowości salezjańskiej Liturgia – modlitewniki SDB Opracowania – materiały na temat duchowości salezjańskiej Salezjańska duchowość młodzieżowa
VI  Metoda wychowawcza Sytuacja młodzieży System Prewencyjny Duszpasterstwo Młodzieżowe Programy Wychowawczo-Duszpasterskie

VII  Dzieła salezjańskie Oratorium – Ośrodek młodzieżowy Szkoły – Ośrodki wychowawcze Ruchy i wspólnoty religijne Środki komunikacji społecznej Parafie Misje

VIII  Rodzina Salezjańska Dokumenty i opracowania ADMA + BWS VDB + VCDB Salezjanie Współpracownicy Córki Maryi Wspomożycielki

IX  Świętość salezjańska Św. Maria Dominika Mazzarello Błogosławione Córki Maryi Wspomożycielki Świeci i błogosławieni salezjanie Małgorzata Occhiena i inni Świeci i błogosławieni wychowankowie salezjańscy

X       Multimedia
XI     Czasopisma
XII    Dokumenty