Informacje o przyznanych dotacjach na remont i prace konserwatorskie w dawnym opactwie cysterskim w Lądzie nad Wartą.

Rok 2024
Rok 2023
Rok 2022