II Kapituła Młodych „Razem spełniamy sen”

Ponad 30 młodych delegatów z różnych części Inspektorii Pilskiej wzięło udział w II Kapitule Młodych. To wydarzenie poprzedzające XV Kapitułę Inspektorialną odbyło się pod hasłem „Razem spełniamy sen” i miało na celu zaproszenie młodzieży do współodpowiedzialności za rozwój i realizację charyzmatu salezjańskiego.

Kapituła odbyła się w Lądzie od 28 do 30 grudnia 2023 roku. Rozpoczęła ją pieśń wzywająca obecności Ducha Świętego i modlitwa, którą poprowadził ks. Krzysztof Tomeczkowski SDB, delegat ds. duszpasterstwa młodzieżowego. Kolejne chwile to intensywna integracja i przygotowanie do Eucharystii. Przewodniczył jej ks. Inspektor Tadeusz Itrych SDB. W homilii położył szczególny akcent na rolę świadectwa w życiu chrześcijanina. – Ks. Bosko jest ojcem charyzmatu salezjańskiego. Kierowała nim w pełni troska i miłość do Boga i człowieka. Jeżeli my, salezjanie, Rodzina Salezjańska, młodzież salezjańska mówimy, że mamy z nim współuczestnictwo, a więc próbujmy żyć i dzielić się charyzmatem salezjańskim, a czynimy co innego, kłamiemy – tak mówił ks. Inspektor, parafrazując List św. Jana.

Czas wytężonej pracy

Po spotkaniu z Jezusem w Eucharystii rozpoczął się czas wytężonej pracy. I tak naprawdę trwał aż do sobotniego przedpołudnia. Pierwszym akcentem było przygotowanie syntezy inspektorialnej na Salezjański Synod Młodzieży, który odbędzie się w sierpniu 2024 roku na Colle Don Bosco. – Pytania są zbyt ogólne, trudno mówić o konkretach – dało się słyszeć pośród dyskretnych rozmów. Jednak rezultat dyskusji prowadzonej przez młodzież, a której przysłuchiwało się kilku salezjanów obecnych na Kapitule i kilku łączących się zdalnie, wydaje się być zaskakująco dobry.

Kolejne kroki to już praca nad samymi zagadnieniami kapitulnym. Kilka słów wprowadzenia w metodologię, prezentacja stanu duszpasterstwa młodzieżowego Inspektorii Pilskiej i podział na komisje. Pracowano w pięciu grupach: ds. Liturgicznej Służby Ołtarza (liderem był Antoni Tomaszewski z Bydgoszczy), ds. Oratoriów (liderką była Ewa Budny z Bydgoszczy), ds. szkół (liderką była Karolina Kosiedowska z Rumi), ds. Ruchu Światło-Życie (liderką byłą Julia Ilcewicz ze Szczecina) i ds. przyszłości salezjanów i charyzmatu salezjańskiego (liderką była Gabriela Gos z Gryfina). Każda z grup otrzymała swój materiał do opracowania. Ważną rolę pełnił powołany Sekretariat Kapituły Młodych. Gabriela Gos tak opisuje pracę tej ważnej komórki: – Pierwszego dnia Kapituły Młodych sekretariat opracowywał pytanie na temat przyszłości salezjanów i charyzmatu ks. Bosko. Następnie, po wysłuchaniu relacji każdej z Komisji, opracowywał roboczy dokument końcowy, który następnie był prezentowany i redagowany na forum Kapituły.

Spełniamy sen w Rodzinie Salezjańskiej

Ważnymi momentami, które służyły poznaniu Rodziny Salezjańskiej były spotkania z gośćmi. Grupę Byłych Wychowanków Salezjańskich reprezentował Tomasz Krzyżaniak z Poznania, związany z Salezjańskimi Wspólnotami Ewangelizacyjnymi i Salezjańską Pielgrzymką Rodzin. Jak sam zaznaczał, nie czuje się byłym wychowankiem ks. Bosko, lecz obecnym. Jego wystąpienie tchnęło dużo nadziei na przyszłość w kontekście wspólnoty BWS. Głosem Salezjanów Współpracowników była Dorota Górniak z Lądu. Pokazywała jak praktycznie żyć duchem ks. Bosko dla dobra dzieci i młodzieży, ale też własnej relacji z Bogiem. Pokreśliła rolę zaangażowania i determinacji. O wolontariacie misyjnym opowiadała Milena Kowalik, która w tym roku wróciła z dwumiesięcznego wolontariatu na Madagaskarze. Była też jedną z pięciorga uczestników obu Kapituł. – Na poprzedniej Kapitule metodologia była inna. Nie byliśmy podzieleni na sektory. Tegoroczny podział na komisje sprawdził się – tak porównuje oba wydarzenia. Swój film wysłały także Ochotniczki ks. Bosko, w którym prezentowały swoją gałąź Rodziny Salezjańskiej.

W Kapitule uczestniczyli salezjanie i salezjanki. Odpowiedzialna za duszpasterstwo młodzieżowe w Inspektorii Wrocławskiej, s. Magdalena Baczyńska FMA, przedstawiła charyzmat sióstr, a także służyła cennymi radami i spostrzeżeniami. Ks. Grzegorz Chmieliński SDB mówił o swoim świadectwie bycia salezjaninem. Nad całością czuwał ks. Krzysztof Tomeczkowski SDB, wspierany przez ks. Damiana Okroja SDB, ks. Andrzeja Wasia SDB i ks. Dominika Iwańskiego SDB.

Spotkanie zakończyło się prezentacją dokumentu końcowego i wskazówek dla poszczególnych sektorów. Wydaje się, że II Kapituła Młodych była nie tyle mocnym impulsem, ale wartościową inspiracją, która wskazała cenne wnioski. Oby tak było. Bo przecież „Razem spełniamy sen”.

Zobaczcie też relację na Instagramie.

ks. Grzegorz Chmieliński SDB
fot. ks. Krzysztof Tomeczkowski SDB
za: https://pila.salezjanie.pl/