Sympozjum pt. „Kształtowanie charakteru”

3 lutego 2024 roku salezjanie z Lądu zorganizowali sympozjum pt: „Kształtowanie charakteru”, które zgromadziło około 90 uczestników.

Przybyłych powitał ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk SDB, dyrektor wspólnoty salezjańskiej, który także prowadził obrady oraz ks. dr Zenon Klawikowski SDB, główny pomysłodawca sympozjum.

Prelegenci poruszali tematy związane z metodami, środkami i sposobami pracy nad sobą i własnym charakterem w ujęciu chrześcijańskim, humanistycznym, które promował także św. Jan Bosko w systemie prewencyjnym. Prelegentami byli ks. dr Mirosław Wierzbicki SDB, ks. prof. Dariusz Grządziel SDB z Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie oraz ks. Dominik Chmielewski SDB. Ten ostatni dotykał kwestii pracy nad sobą w ujęciu duchowym, nie tylko pedagogicznym lub psychologicznym. Odprawiono Mszę świętą, której przewodniczył i kazanie wygłosił przełożony salezjanów w Lądzie.

Całość zakończyła się wspólnym obiadem oraz panelem dyskusyjnym. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom i zapraszamy na kolejne spotkania, które można odszukać na stronie salezjanskilad.pl.

ks. Damian Okroj SDB
fot. Wojciech Piaskowski