Spotkanie dyrektorów, proboszczów i odpowiedzialnych za dzieła 24-25.08.2023 r.

W dniach 24-25 sierpnia 2023 r. w Lądzie po raz kolejny odbyło się spotkanie dyrektorów, proboszczów i odpowiedzialnych za dzieła naszej Inspektorii.

To spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w kaplicy zakonnej, której przewodniczył ks. Inspektor Tadeusz Itrych SDB, który także wygłosił Słowo Boże nawiązując m.in. do przypowieści o robotnikach w winnicy (Mt 20,1-16).

Popołudniowa sesja zjazdu poświęcona była zagadnieniom Oratorium i jego funkcjonowaniu w naszych dziełach. Po wprowadzeniu w tematykę przez Wikariusza inspektorialnego, ks. Krzysztofa Rudzińskiego SDB, głos zabrał ks. Łukasz Auguściak SDB, dyrektor Liceum Salezjańskiego w Krakowie, który przedstawił Oratorium w przestrzeni szkolnej. Kwestie formalno-prawne zaprezentował ks. Wiesław Psionka SDB. Zebrani mogli również wysłuchać świadectw wychowanków Oratorium sprzed lat (żony i matki oraz salezjanina), a także tych którzy są nim dzisiaj (mama i córka). Wszyscy oni wskazywali na wielkie znaczenie tego środowiska wychowawczego na ich formację, wybory i dzisiejsze życie. Ks. Damian Okroj SDB omówił drogę świeckich współpracowników do Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników, a ks. Krzysztof Tomeczkowski SDB podkreślił m.in. znaczenie Wspólnoty Wychowawczo-Duszpasterskiej jako podmiotu, przedmiotu i środowiska działania wychowawczo-duszpasterskiego. Na zakończenie tej części dyrektorzy i proboszczowie wypełniali ankietę, w której mieli opowiedzieć o Oratoriach w swoich placówkach.

Drugi dzień rozpoczął się Eucharystią, a po śniadaniu uczestnicy spotkania pracowali paralelnie w dwóch grupach: proboszczowie zgłębiali zasady opieki duszpasterskiej nad uchodźcami z Ukrainy innych obrządków, zaś dyrektorzy szkół i placówek wychowawczych omawiali plany animacji młodzieżowej w tych środowiskach.

Po przerwie głos zabierali odpowiedzialni za różne sektory animacji Rodziny Salezjańskiej i Inspektorii. Jako ostatni przemawiał ks. Inspektor Tadeusz Itrych SDB, który omówił bieżące sprawy i udzielił wszystkim błogosławieństwa.

ks. Krzysztof Tomeczkowski SDB
pila.salezjanie.pl