Renowacja elewacji – postępowanie zakupowe

Postępowanie zakupowe o udzielenie zamówienia pn. „Renowacja elewacji wraz ze stolarką okienną i drzwiową kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja Biskupa w Lądzie”.

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami w brzmieniu po modyfikacji z dnia 29.02.2024 r. (modyfikacja dotyczy SWZ oraz załącznika nr 6 wzór umowy).