Rekolekcje Szkoły Animatora Salezjańskiego – rekoSAS

W Lądzie nad Wartą pierwszy raz w naszej Inspektorii odbyły się rekolekcje Szkoły Animatora Salezjańskiego – rekoSAS (27-30 sierpnia 2023). Był to czas, na który my – młodzież, czekaliśmy całe wakacje!

„Z nich zaś największa jest miłość” (1 Kor 13, 13)

Jako gospodarze Lądu, gościliśmy animatorów z Debrzna, Dębna, Bydgoszczy, Rumi, Berlina, Lubrzy i Aleksandrowa Kujawskiego. Łącznie z salezjanami było nas 45 osób. „Miłość” stanowiła temat przewodni tego czasu. Słowa z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian: „z nich zaś największa jest miłość” (1 Kor 13, 13) przypominały o najważniejszej zasadzie życia moralnego.

Dzień jedności

Niedziela była dla nas „dniem jedności”. Pierwszym punktem programu była oczywiście kolacja w formie ogniska na wyspie, która przerodziła się później w integrację. Następnie przeszliśmy do kaplicy na modlitwy wieczorne. Tam w grupach mogliśmy podzielić się doświadczeniami działania Boga w naszym życiu. Później oczywiście mieliśmy czas na wspólne rozmowy i zabawy w Oratorium.

Dzień przebłagania

Poniedziałek czyli „dzień przebłagania” rozpoczęliśmy modlitwami i słowem wprowadzenia. Nie zabrakło konferencji i pracy w grupach na temat „Jak unikać okazji do grzechu?” Mieliśmy również okazję do adorowania Najświętszego Sakramentu, momentu na wyciszenie się i popracowanie ze swoim wewnętrznym „ja”, wypełniając ankietę o religijności młodzieży. Centralnym punktem dnia była oczywiście Msza Święta, podczas której kazanie wygłosił ks. Robert Sierota SDB. Po aż czterogodzinnej rekreacji przeszliśmy do kaplicy na konferencję ks. Damiana Okroja SDB dotyczącą grzechu: „Dlaczego nie? Dlaczego tak?”. Po kolacji mieliśmy czas na rachunek sumienia prowadzony dla nas przez ks. Grzegorza Chmielińskigo SDB, dzięki któremu byliśmy przygotowani na następny punkt programu – adorowanie krzyża świętego z okazją do spowiedzi. W tym dniu, również dzięki naszym salezjanom skorzystaliśmy z formy, którą praktykował ks. Bosko – słówko na ucho. Znalazł się też czas na mały salezjański teatr i wieczorne rozmowy.

Dzień słuchania

Wtorek był „dniem słuchania”, który oczywiście został rozpoczęty modlitwą, słowem wprowadzenia i smacznym śniadaniem. Podczas pierwszej konferencji dowiedzieliśmy się, jak ważna jest regularność sakramentów w życiu duchowym. Podczas pracy w grupach zastanawialiśmy się nad naszym udziałem we Mszy Świętej. Najbardziej zastanawiającym punktem programu było „Emaus”. Każda z grup udała się w różnym kierunku, aby móc zastanowić się nad doświadczeniem Boga i dać świadectwo. Był to moment, który uczył nas słuchania siebie nawzajem. Następnie wróciliśmy do kaplicy, aby uczestniczyć w Eucharystii – centrum dnia. Gdy skończyliśmy obiad, tak jak dzień wcześniej, mieliśmy czterogodzinną rekreację. Wieczorem został nam przybliżony obraz Maryi – najpierw podczas Lectio divina, a następnie podczas plenerowego Różańca. Ważnym momentem w tym dniu były modlitwy wstawiennicze, na których doświadczyliśmy działania Ducha Świętego – także podczas świadectw. Oczywiście znalazł się czas na wieczorne rozmowy i gry.

Dzień wdzięczności

Ostatni dzień naszych rekolekcji był „dniem wdzięczności”. Słowo wprowadzenia uświadomiło nam, że trzeba dziękować za przeszłość i teraźniejszość, aby uwolnić się od narzekania na przyszłość. Dziękczynienie pozwala widzieć, jak wiele już otrzymaliśmy od Boga i ludzi. Układaliśmy piosenki o wdzięczności oraz litanię dziękczynienia. Nasze rekolekcje zakończyliśmy oczywiście największym darem od Pana – Mszą Świętą, na której kazanie tym razem wygłosił dla nas ks. Dawid Jakubiak SDB. Był też czas na szybkie sprzątanie i ostatni wspólny posiłek. Potem, wspólne zdjęcia i podziękowanie sobie nawzajem.

Rekolekcje Szkoły Animatora Salezjańskiego były czasem pełnym modlitwy, zabawy, czasu dla drugiej osoby, rozważań, wzrastania w wierze – po prostu był czasem pełnym Boga! Ten czas już minął, ale musimy pamiętać, aby do niego wracać, by nie zatracić tego, czego tutaj doświadczyliśmy! Dzięki tym rekolekcjom jesteśmy napełnieni Bożą radością, która na pewno przyda się nam na ten rok szkolny! I czekamy na kolejne SASy i rekolekcje!

Natalia, animatorka Oratorium bł. Piątki Poznańskiej w Lądzie
fot. ks. Krzysztof Tomeczkowski SDB/Karol Komorowski
pila.salezjanie.pl