Patriotyczne muzykowanie

Wychowanie salezjańskie na „uczciwego obywatela” według ideału św. Jana Bosko polega m.in. na powrocie do historii i promocji kultury. Stąd inicjatywa pn. „Patriotyczne muzykowanie”.

Salezjanie z Lądu we współpracy ze Szkołą Muzyczną YAMAHA ze Słupcy zorganizowali konkurs o nazwie „Patriotyczne muzykowanie” im. Wioletty Ksobiraj – salezjanki współpracownicy, która wiele lat temu gromadziła dzieci, młodzież i całe rodziny w lądzkim klasztorze na muzykowaniu ku czci Boga i Ojczyzny. To wydarzenie, planowane jako cykliczne, jest hołdem wobec śp. Wioletty Ksobiraj i zachowaniem w pamięci jej wysiłków, zmierzających ku wychowaniu młodych na „dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Księdza Inspektora Tadeusza Itrycha SDB.

23 listopada 2023 r. młodzież z Collegium Salesianum z Bydgoszczy oraz ze szkół podstawowych i średnich powiatu słupeckiego wraz z opiekunami zgromadziła się w Pomniku Historii Polski, jakim jest pocysterski klasztor, aby wziąć udział w konkursie. Na początku wydarzenia odśpiewano Hymn narodowy.

Wystąpiło siedemnastu uczestników: jedenastu wykonawców w kategorii szkoły podstawowej, a sześciu w kategorii szkoły średniej. Komisja nagrodziła po trzech laureatów każdej kategorii oraz wręczyła kilka wyróżnień.

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz ufundował nagrody oraz ofiarował gadżety dla wszystkich uczestników, do czego dołożono kubek z lądzkiego klasztoru. Pan Wójt wraz z szanowną komisją w składzie: pani Arleta Adamczyk – dyrektor Szkoły Muzycznej YAMAHA w Słupcy, pani Iwona Szubińska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku oraz pani Karolina Kierzek – przewodnik po lądzkim klasztorze, wręczyli nagrody i upominki.

Wydarzenie przebiegło w podniosłej atmosferze, gdzie występy dzieci i młodzieży stały wartościową lekcją historii Polski, opartej na trzech niezmiennych filarach, jakimi są: Bóg, Honor, Ojczyzna.

ks. Damian Okroj SDB
fot. ks. Andrzej Waś SDB