Odznaka “Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”

Podczas uroczystości 25 lecia Powiatów w Polsce przełożony salezjanów w Lądzie ks. Mariusz Chamarczuk został uhonorowany odznaką “Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”, za wieloletnie wysiłki renowacyjne i dbanie o Pomnik Historii – historyczny zespół klasztorny, perłę baroku, którym od ponad stu lat opiekują się salezjanie z Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile. Gratulujemy!

Relacja ze spotkania: www.twojaslupca.pl