Jesteśmy “Wybrani”!

Po ponad rocznym czasie rozeznawania i nadawania kształtu spotkania do Lądu nad Wartą przybyli „Wybrani”!

Ideą spotkania, którego pomysłodawcami są sami młodzi, jest stworzenie przestrzeni dla ludzi młodych, by pokazać im możliwości różnych dróg realizacji tego samego celu, jakim jest świętość.

„Wybrani” pokazują różne formy życia: kapłaństwo, życie zakonne, małżeństwo czy posiadanie dzieci. Mają przybliżyć młodym coś, co wydaje się być tak odległe, ale nie ukierunkowując ich od razu na jedną drogę. Spotkanie charakteryzowało się możliwością porównania i popatrzenia szerszą perspektywą na zupełnie inne i różne powołania. Tak też było w Lądzie, w pierwszy weekend października 2023 r.

Na zaproszenie odpowiedziało kilku studentów i pracujących, którym towarzyszyli s. Magdalena Baczyńska FMA, s. Samuela Klasa CSSE, ks. Damian Okroj SDB, ks. Krzysztof Tomeczkowski SDB i ks. Andrzej Waś SDB.

W czasie tego weekendu wszyscy uczestnicy mogli wysłuchać kilku konferencji i świadectw poświęconych tematyce rozeznawania, wyborów i decyzji. Pierwszego wieczoru ks. Andrzej podjął temat: „Rozeznanie – Boży głos w sercu”. Z kolei w sobotę do Lądu przybyły dwa małżeństwa: Iza i Arek oraz Gosia i Raúl, którzy dali świadectwa swojego rozeznania życiowej drogi, podejmowanych decyzji i związanych z nimi wyborów. W popołudniowej konferencji „Wybory i decyzje w Piśmie św.”, ks. Damian przybliżył m.in. wybory podejmowane przez Abrahama, Maryję i Mateusza. S. Samula podzieliła się ponad trzydziestoletnim życiem w Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety, zaś s. Magdalena poprowadziła warsztat Bible Journaling w oparciu o fragment z Ewangelii wg św. Jana: „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem…” (J 15,16).

Był to czas przepełniony modlitwą osobistą podczas długich wieczornych Adoracji Najświętszego Sakramentu, w czasie sakramentów Eucharystii i spowiedzi, wspólnej modlitwy różańcowej w intencji rozeznania powołania oraz Liturgii Godzin.

Jeden z uczestników spotkania stwierdził: – Według mnie najlepszym punktem tych rekolekcji były świadectwa i konferencje oparte na wydarzeniach i historiach z życia, ponieważ pokazywały one rzeczywistą drogę w relacji z Panem Bogiem, ale też z drugim człowiekiem, pokazywały, jak Bóg działa kiedy świadomie i codziennie Go wybieramy. Inna osoba dodała: – Bardzo fajne i szerokie spektrum konferencji, uczestnik nie jest przekonywany do niczego poza otwarciem się na poszukiwanie i tworzenie relacji z Bogiem. Dla kogoś innego ważne były momenty Adoracji, które stanowiły okazję do wielu przemyśleń.

„Wybrani” wrócili do swoich zajęć, do pracy i studiów, by w codzienności „odkrywać głęboki sens tego, po co żyją”. Jednak z rozmów wynikało, że z pewnością do Lądu jeszcze wrócą…

ks. Krzysztof Tomeczkowski SDB
pila.salezjanie.pl