Jest NADZIEJA!

Nadzieja była tematem drugiego w tym roku formacyjnym spotkania dla młodzieży w Salezjańskiej Szkole Duchowości Młodzieżowej w Lądzie nad Wartą.

Read More

Odznaka “Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”

Podczas uroczystości 25 lecia Powiatów w Polsce przełożony salezjanów w Lądzie ks. Mariusz Chamarczuk został uhonorowany odznaką “Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”, za wieloletnie wysiłki renowacyjne i dbanie o Pomnik Historii – historyczny zespół klasztorny, perłę baroku, którym od ponad stu lat opiekują się salezjanie z Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile. Gratulujemy!

Read More

II Kapituła Młodych „Razem spełniamy sen”

Ponad 30 młodych delegatów z różnych części Inspektorii Pilskiej wzięło udział w II Kapitule Młodych. To wydarzenie poprzedzające XV Kapitułę Inspektorialną odbyło się pod hasłem „Razem spełniamy sen” i miało na celu zaproszenie młodzieży do współodpowiedzialności za rozwój i realizację charyzmatu salezjańskiego.

Read More

SSDM: Szkoła wiary

Ostatnia Salezjańska Szkoła Duchowości Młodzieżowej w Lądzie, która odbyła się w dniach 24-26 listopada 2023 r., to Boża moc spotkania ponad osiemdziesięciu młodych ludzi, którzy rozpoczęli kolejny cykl spotkań w temacie trzech cnót teologalnych.

Read More

Weekend z ks. Bosko: Zwycięstwo Maryi

Kolejny raz pocysterski klasztor w Lądzie przetrwał inwazję młodych ludzi. Tym razem powodem oblężenia tego miejsca był Weekend z ks. Bosko.

Grudniowy weekend, od 8 do 10 grudnia 2023 r., zgromadził 120 osób z siedemnastu placówek Inspektorii Pilskiej. Temat tego zjazdu ministrantów brzmiał: „Zwycięstwo Maryi – Oratorium jako szkoła walki”.

Read More

Patriotyczne muzykowanie

Wychowanie salezjańskie na „uczciwego obywatela” według ideału św. Jana Bosko polega m.in. na powrocie do historii i promocji kultury. Stąd inicjatywa pn. „Patriotyczne muzykowanie”.

Read More